Voor duurzaam waterbodembeheer. Houdt de waterbodem op orde met de Mudtrap®

Een baggerlaag in oppervlakte watersystemen groeit 3 tot 5 cm per jaar. Een te dikke baggerlaag heeft diverse negatieve effecten op de waterkwaliteit en op de waterkwantiteit. Een baggerlaag wordt door de waterbeheerders via een baggercyclus mechanisch uit het water gehaald.
De door dikke baggerlagen ontstane geringe waterkolom warmt snel op en is vatbaar voor grote waterkwaliteit- en waterkwantiteitsproblemen. De aan-, afvoer en waterbergingsfunctie komt onder druk te staan.

De Mudtrap® is ontwikkeld om op duurzame wijze bagger (in wording) af te vangen voordat het neerslaat op de waterbodem. De bagger wordt afgevangen in een in de waterbodem ingegraven opvangbak. Vanuit hier wordt de bagger verpompt naar een bovengrondse opstelling waar de bagger indikt. Het vrijkomende water stroomt terug het watersysteem in en de bagger wordt geoogst. Geoogste bagger van voldoende kwaliteit kan worden benut in het product Topsurf (www.topsurf-nederland.nl). De Mudtrap® is een stationaire installatie.

Image

Toepassing:
De Mudtrap® wordt ingezet bij het tegengaan van baggeraanwas voor het in de goede toestand brengen en houden van:
• De af - en aanvoer- en waterbergingsfunctie.
• De bevaarbaarheid.
• Kunstwerken waaronder duikers.
• Waterkwaliteit.
• Paaiplaatsen (tegengaan van verlanding).
• Zwemwateren.
• Keerhavens en jachthavens.
• Grachtengordels in het stedelijk gebied.
• Natuurgebieden.
• Ontvangende waterpartijen.
• Et cetera
Via deze link www.mudtrap.nl bezoekt u de internetsite van de Mudtrap.

  • klik voor download artikel

info@mhwaterzaken.nl
Mark Hensen 06 -11 30 05 83