mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Huidige baggerproblematiek

Bagger bestaat hoofdzakelijk uit omgezet organisch materiaal. Voordat dit organische deel consolideert tot bagger, bevindt het zich in een toestand die sapropelium wordt genoemd. Dit is een vloeibare laag net boven de waterbodem. In opeenvolgende cycli consolideert deze sapropeliumlaag, samen met de zandfracties, verder tot bagger.

De door de jaren heen ontstane, dikke baggerlaag, verstoort de aan- en afvoerfunctie van watersystemen. Dat heeft een negatieve invloed op de biologische en chemische kwaliteit van een watersysteem. Dikke baggerlagen bevatten veel gebonden fosfaten.

De negatieve gevolgen van een dikke baggerlaan kunnen zijn:

Door cumulatie van ongewenste stoffen in de steeds dikker wordende baggerlaag, zal de waterbodem op den duur verontreinigen.

Met behulp van een kraan of schuifboot, verwijderen waterbeheerders de baggerlaag eenmaal in de 8 tot 10 jaar. Het bodemleven wordt verstoord en het watersysteem is geruime tijd of definitief ontregeld.

Daarnaast geven de geringe bergingscapaciteit in de speciaal aangelegde baggerdepots, aanleiding tot de ontwikkeling van duurzame slibverwijderingstechnieken.

Tot slot stelt de Flora- en Fauna wet steeds strengere eisen aan de periode waarin en de werkwijze waarop gebaggerd wordt, waardoor andere baggertechnieken noodzakelijk zijn.

 

 

Mudtrap® is een product van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.

mudtrap