mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Inzet en resultaat

De Mudtrap® verzamelt op effectieve en duurzame wijze de baggeraanwas d.m.v. een bak die de bagger opvangt voordat deze consolideert. Zodra de Mudtrap® vol is, wordt deze geleegd en de opgevangen bagger kan (lokaal) worden hergebruikt. De afgevangen bagger kan direct op de kant of elders worden verwerkt. Zie hiervoor de informatie op ‘topsurfland’.

De aanwas van bagger wordt zo op natuurvriendelijke wijze voorkomen dan wel in de hand gehouden.

Watersystemen blijven voor langere tijd in de gewenste toestand en de waterkwaliteit en waterkwantiteit worden gewaarborgd.

De aan de bagger gebonden fosfaten worden met behulp van de Mudtrap® óók uit het watersysteem verwijderd. Praktijkervaring wijst uit dat met het periodiek afvangen van bagger tevens de fosforbelasting benedenstrooms aanzienlijk wordt gereduceerd.

De inzet van de Mudtrap® resulteert in:

Daarnaast heeft het effectief afvangen en verwijderen van bagger door de Mudtrap® de volgende voordelen:

 

 

Mudtrap® is een product van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.

mudtrap