mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Mudtrap®: voor duurzaam waterbodembeheer

Jaarlijks wordt op de waterbodem 2 tot 3 cm bagger (natuurlijke aanwas) gevormd. Bagger bestaat uit organisch materiaal en zandfracties. Door de jaren heen ontstaat een dikke baggerlaag die de waterkwaliteit- en kwantiteit negatief beïnvloedt.

Waterbeheerders verwijderen de baggerlaag eens in de 8 tot 10 jaar. Traditioneel gebeurt dit met behulp van een kraan of schuifboot. Deze methode heeft een negatief effect op de ecologie van het watersysteem.

Om de kwaliteit van de waterbodem duurzaam te verbeteren heeft MH WaterZaken de Mudtrap® ontwikkeld. Door de inzet van de Mudtrap® blijft de waterbodem in de gewenste toestand en wordt schade aan flora en fauna door traditioneel waterbodembeheer, voorkomen.

 

 

Mudtrap® is een product van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.

mudtrap