mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Werking Mudtrap®

De Mudtrap® vangt bagger af (figuur 1). Het is een flexibele modulaire opstelling waarin een scheiding plaatsvindt van de zwaardere fracties en de lichtere slibdeeltjes. Dit maakt het mogelijk dat een deel van de afgevangen slib direct in de omgeving kan worden hergebruikt. Fosfaten die aan het sediment of sapropelium gebonden zijn, worden op deze wijze óók uit het watersysteem verwijderd.

De installatie bestaat uit verschillende opvangbakken en een pomp die dagelijks een hoeveelheid slib in wording afvangen. Zand en kiezel worden in de eerste bak opgevangen. De tweede bak vangt de kleinere deeltjes af en in de derde bak wordt het zogeheten sapropelium afgevangen: organische deeltjes die in het water zweven en een slikachtige afzetting vormen. Deze deeltjes worden afgevangen vóórdat zij zich vastzetten op de bodem. Boven het derde deel zorgen lamellen voor een vertraging van de stroom, zodat de organische deeltjes naar beneden worden gestuwd.

mtwerkingf1

Figuur 1: Schematische weergave van de werking van de Mudtrap®

 

In figuur 2 wordt de mate van slibaanwas, de kosten en de ecologische kwaliteit in vergelijking tot traditioneel waterbodembeheer en duurzaam waterbodembeheer met de Mudtrap®, inzichtelijk gemaakt.

mtwerkingf2

Figuur 2: Traditioneel waterbodembeheer versus de Mudtrap®

Om achterliggende gebieden van schoner water te voorzien, worden door waterbeheerders, zoals waterschappen, slibvangvelden en helofytenfilters aangelegd. Beide methoden nemen veel ruimte in beslag. Door gebruik te maken van de Mudtrap® is grote winst te behalen in de beperking van de baggerdepots.

Uit praktijktesten en modelleringen is gebleken dat de Mudtrap® 50 tot 65% van de bagger in wording kan afvangen.

 

Kenmerken Mudtrap®

mtwerkingf3

Principewerking Mudtrap®

 

 

Mudtrap® is een product van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.

mudtrap