mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Werking Oxatur®

De Oxatur® is een drijvende opstelling en wordt opgesteld (afgemeerd) in de nabijheid van lozingsbronnen of wordt centraal in watersystemen gelegd.

Met behulp van wind- en/of zonne-energie wordt het verontreinigde water opgepompt. Aansluiting op het elektrisch net is ook mogelijk. De Oxatur® doet zijn werk 24/7. Via een speciaal vormgegeven constructie stroomt het opgepompte water terug in het watersysteem en wordt optimaal verrijkt met zuurstof.

Door zuurstofarm water actief te beluchten worden organische verontreinigingen sneller afgebroken. Door de menging van het verontreinigde water met het ontvangende water te versnellen en te vergroten, wordt de verontreiniging verdund en versneld afgebroken.

Het oppervlak van de Oxatur® is met een speciale coating behandeld, FKR coating, zie figuur 1. Deze coating versnelt de afbraak door fotokatalytische reiniging van:

De Oxatur® kan ook in combinatie met Vetiver gras, worden ingezet, zie figuur 2. Deze grassen verwijderen de nutriënten uit het water en slaan ze op in de groene delen. Na het groeiseizoen wordt het gewas verwijderd en gebruikt als bouwstof.

De grassen worden in eilandjes om de Oxatur® geplaatst. Het aantal eilandjes wordt bepaald door het doel en de locatie van de Oxatur®.

oxaturfig1 Figuur 1

oxaturfig2 Figuur 2

 

Kenmerken:

 

Kijkt u voor meer informatie op: www.oxatur.com

 

 

Oxatur® is een product van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.

Oxatur