Maak water beter, schoner en gezonder met SolarBee-, Aeration Plus- of GridBee air powered mixers

SolarBee’s worden mondiaal in meren en plassen, afval,- regen ,- en rauw water reservoirs gebruikt om de waterkwaliteit en het zelfherstellend vermogen van het water te bevorderen, te herstellen en te optimaliseren. Circuleren en mengen van water helpt het voedselweb, het ecologisch en chemisch functioneren en de biodiversiteit van watersystemen.
Water uit de diepere delen van het te behandelen watersysteem, wordt verplaatst naar de bovenste waterlagen waar het zich mengt en vervolgens horizontaal en verticaal wordt verspreid.

In wateren waar stratificatie optreedt, wordt het inname punt van de SolarBee net boven de spronglaag (circulatie van de bovenste waterlaag) afgesteld. Efficiënte circulatie en menging van deze waterlaag draagt in hoge mate bij aan het beheren van cyanobacteriën, het beperken van de excessieve groei van waterplanten en het verbeteren van geur en smaak.
In ondiepere wateren wordt het inname punt van de SolarBee net boven de waterbodem afgesteld. De waterbodem wordt niet verstoord en er is geen extra zuurstofvraag.
Efficiënte circulatie en menging van de gehele waterkolom draagt in hoge mate bij aan het homogeniseren van de waterkolom (van m.n. zuurstof en temperatuur) waardoor onder andere wordt voorkomen dat fosfor, ijzer en mangaan, uit de waterbodem vrij komen.

Aeration Plus
. Is ontwikkeld voor (private) meren en vijvers, jachthavens, regenwateropslag, retentie bekkens en waterpartijen in parken en golfbanen. Minimale diepte 1 meter! De Aeration Plus hangt vrij van de waterbodem waardpor de waterbodem niet wordt verstoord , en circuleert en mengt het te behandelen water.

Solar- en GridBee-Air Powered mixers
worden mondiaal ingezet in afvalwatersystemen zoals actief slib, industriële reservoirs, wet well systemen en liftstations.
In afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt beluchting ook ingezet voor het circuleren en mengen van het afvalwater. Door het afvalwater ook te behandelen met onze producten is een reductie van het energieverbruik voor beluchting mogelijk. Efficiëntere circulatie en menging helpt om energie kosten en uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Minder energie draagt bij aan de milieu footprint van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. De beluchtingsstrategie in afvalwaterinstallaties produceert nevel die mogelijk legionellabacteriën bevat. Efficiënte menging door SolarBee’s helpt om het risico van verspreiding van legionella te beperken.

GridBee tankmixers voorkomen stratificatie, stagnatie en vorstschade in (drinkwater) opslagtanks.

Hoewel er positieve beluchtingseffecten zijn, is de “Bee” geen beluchter.
SolarBee’s werken op netstroom en op zon energie.
Via deze link www.solarbee.com bezoekt u de internetsite van het moederbedrijf van de SolarBee, Aeration Plus en GridBee air powered mixers.

U vindt hier de volgende informatie:
• Inventarisatie formulieren voor uw specifieke waterproject.
• Specificaties en technische data van alle producten.
• Video bibliotheek van alle applicaties en de beschikbare installaties.
• Brochures en informatieve bulletins.
• Case studies en presentaties.
• White papers.
• Handleidingen.

info@mhwaterzaken.nl
Mark Hensen 06 -11 30 05 83