mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Huidige waterproblematiek

Oppervlaktewater:
Stagnant oppervlaktewater staat onder grote druk. Hoge voedselrijkdom en biologische verontreinigingen resulteren in ecologische problemen zoals:

Oppervlaktewateren zijn zoet, brak of zout. Voorbeelden hiervan zijn:

Afval- en industriewatersystemen:
Om afval- en industriewater te behandelen (aeratie en menging) is veel energie nodig. Energie is duur en draagt in hoge mate bij aan CO2 emissie. In het klimaatakkoord (Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)) dat de waterschappen met het Rijk hebben afgesloten streven de waterschappen ernaar om 40% van hun energieverbruik in 2020 (!) zelf op te wekken.

Behandeling van afvalwater kan stankoverlast veroorzaken.

Afval-en industriewatersystemen zijn bijvoorbeeld:

Drinkwater:
Als drinkwater wordt opgeslagen in tanks, is veel energie nodig om stratificatie tegen te gaan. Daarnaast worden grote hoeveelheden desinfectiemiddelen gebruikt.

Met de aanpak van bovenstaande problemen en het beheer- en onderhoud zijn hoge kosten gemoeid.

 

 

Solarbee is een product van MHWaterZaken..
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.

solarbee