mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Hoe wordt Topsurfland ingezet?

Topsurfland compenseert bodemdaling, waarborgt waterberging en beperkt emissieHet concept. Topsurf kan worden toepast op de reststromen die vrijkomen bij de kassenteelt, planten/boomteelt en natuurbouw.

landschap-topsurfland

Mudtrap, Oxatur, SolarBee en Topsurfland zijn producten van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.