mhwaterzakenmudtrapoxatursolarbeetopsurfland

Topsurf: compenseert bodemdaling, waarborgt waterberging, beperkt emissie

Om bodemdaling te compenseren heeft MHWaterZaken het product Topsurfland ontwikkeld.

 

Haalbaarheidsstudie

Het ministerie van M&I heeft MH WaterZaken opdracht gegeven om te onderzoeken of een concept van Toemaak+, ofwel Topsurf(ace) haalbaar is. De grondstoffen voor TopSurf zijn mest, slootbagger en vezelige plantmaterialen.

Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat toepassing van het concept TopSurf een belangrijke bijdrage kan leveren om bodemdaling tegen te gaan, de waterberging in stand kan houden/vergroten en de emissies van ammoniak en fosfaat naar land, water en lucht aanzienlijk te verminderen. Realisatie, ontwikkeling en productie van Topsurf zijn haalbaar. Daarbij is er een lokale, regionale, nationale en internationale markt voor dit concept aanwezig.

Er wordt ingezet op een pilot. Medio 2013 wordt bekend of deze pilot van start kan.

landschap-topsurfland

Mudtrap, Oxatur, SolarBee en Topsurfland zijn producten van MH WaterZaken.
Vragen kunt u direct stellen door een email te sturen naar info@mhwaterzaken.nl.