Vergroot het zelfherstellend vermogen en maak water schoner en gezonder met WaterQi en WaterQi-air

WaterQi’s® worden ingezet op meren en plassen en stedelijke waterpartijen. Het is een innovatieve installatie dat enerzijds zuurstof brengt in het watersysteem en anderzijds milieu verstorende stoffen uit het water haalt.
De WaterQi produceert zeer kleine (ultra fijne) luchtbelletjes. De zuurstof die in de luchtbelletjes aanwezig is lost langzaam op in het water waar het wordt gebruikt voor allerlei biologische en chemische processen. Door de WaterQi wordt een scheidingsschuim geproduceerd dat wordt afgevangen en verwijderd. In de uitgevoerde testen naar dit schuim is gebleken dat het schuim nutriënten en andere stoffen die het biologisch evenwicht verstoren bevat en op deze wijze uit het water wordt verwijderd. Baggerlagen mineraliseren door de inzet van de WaterQi sneller en in het water opgeloste stoffen slaan neer.

Projecten

In de periode 2018-2019 is samen met het hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Pijnacker Nootdorp onderzoek gedaan naar de effecten van de WaterQi op een stedelijk watersysteem. De resultaten van dit onderzoek zijn gerapporteerd door het Hoogheemraadschap. Samengevat: De WaterQi werkt!
In navolging van deze studie worden in de periode 2021-2022 samen met diverse waterschappen en het kennisinstituut Deltares, verdiepende onderzoeksprojecten uitgevoerd. De locaties van deze projecten zijn verspreid over Nederland.

Via deze link www.waterqi.nl bezoekt u de internetsite van de WaterQi.

info@mhwaterzaken.nl
Mark Hensen 06 -11 30 05 83