Wat doet MH Waterzaken?

MH WaterZaken staat voor innovatieve, duurzame, en breed inzetbare oplossingen voor kwaliteitsproblemen in oppervlaktewater en problemen door bodemdaling. De innovatieve oplossingen zijn een antwoord op vragen uit de praktijk. De volgende innovaties zijn ontwikkeld:

  • Mudtrap: voor duurzaam water(bodem)beheer en afvangen en verwijderen van bagger en fosfaten.
  • Topsurfland: het antwoord op bodemdaling, stikstof, fosfaat en broeikasgas emissies en de overvloed aan nutriĆ«nten.
  • Oxatur: vergroten van het zelfherstellend vermogen door herbeluchten van oppervlaktewater.
  • Solarbee: bestrijding van blauwalgen en herbeluchten van oppervlaktewater.

MH Waterzaken werkt nauw samen met het bedrijfsleven, waaronder ingenieursbureau Arcadis en kennisinstellingen zoals NIOO en Deltares.

Ontworpen door Barrax